Pravila nagradna igra virtualno kolesarjenje


PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. Kdo lahko sodeluje
  V nagradni igri »Virtualno kolesarjenje« lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter davčno številko in so starejše od 18 let. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.
 2. Način sodelovanja
  V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 4.4.2020 do vključno 9.4.2020:
 • izpolnijo prijavni vzorec in se strinjajo s pravili nagradne igre
 • se naročijo na YouTube kanal Aleksej Dolinšek Trener kolesarstva
 • pod virtualne treninge zapišejo vsaj en komentar, kako bodo uporabljali nagrado
 • pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje na spletni strani aleksejdolinsek.com

Zadnji datum za oddajo pravilno izpolnjenega obrazca je 9.4.2020, do 12.00 ure.

V nagradni igri sodelujejo le tisti, ki so izpolnili pogoje, navedene v tem členu, navedli zahtevane kontaktne podatke ter potrdili, da se strinjajo s pravili nagradne igre.

Potek nagradne igre

Nagradna igra traja od 4.4.2020 do vključno 9.4.2020 .
Organizator bo vse prejete podatke preko portala zbral v podatkovni bazi ter izvedel elektronsko žrebanje.

Žrebanje nagrajencev za nagrade komplet ovalnih zobnikov AbsoluteBlack po lastni izbiri ter bon za 50% na paket treninga ProjektPomlad bo potekalo na YouTube prenosu v živo, dne 9.4.2020 ob 19:45.

O žrebanju nagrajencev se vodi zapisnik. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletni strani aleksejdolinsek.com . Nagrajenci bodo obveščeni preko e-pošte. Nagrajenec mora v odgovoru navesti potrebne osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti oz. e-pošti, če gre za promocijsko kodo ali darilni bon.

Če nagrajenec v roku 7 dni od obvestila o nagradi na e-naslov, podatkov ne posreduje ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen. V tem primeru nagrado prejme naslednji izžrebani, ki izpolnjuje pogoje. Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren sodelujoči sam.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
-vsakršne posledice, ki bi jo prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji
-kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja
nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu
nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni akciji.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pravil le-te objavil na spletni strani aleksejdolinsek.com .

Plačilo akontacije dohodnine

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Po 105. členu ZDoh-2 (Zakon o dohodnini), nagrade in darila predstavljajo druge dohodke, od katerih je izplačevalec dolžan izračunati in plačati akontacijo dohodnine za prejemnika nagrade oz. darila. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi.

Uporaba posredovanih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči s prostovoljnim posredovanjem podatkov privoli, da organizator obdeluje, zbira, hrani ali kako drugače
obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, elektronski naslov) za potrebe nagradne igre in marketinga portala aleksejdolinsek.com in powermeter.si ter se s potrditvijo na spletnem obrazcu na spletni strani aleksejdolinsek.com strinja s pravili nagradne igre ter da ga organizator lahko obvešča o akcijah, novicah, dogodkih ter ostalih marketinških namenih. Organizator se zavezuje osebne podatke varovati skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Obveščeni nagrajenci v roku najkasneje 7 dni po prejemu Obvestila o prejemu nagrade, organizatorju nagradne igre prostovoljno posredujejo potrebne osebne podatke, ki so navedeni v Obvestilu o prejemu nagrade (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčno številko in davčno izpostavo, telefonsko številko, podpisano Izjavo o varovanju osebnih podatkov, izjavo da se strinja s pravili nagradne igre). Posredovanje navedenih podatkov in podpis izjav je pogoj za prejetje nagrade. Podatke o davčni številki, davčni izpostavi in EMŠO posameznika organizator potrebuje zaradi prijave nagrade FURS-u in jih hrani za čas, ki je za to potreben ter skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Prijavitelj ima v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.

S soglasjem v e-mailu sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se, če je
nagrajen, njegovi podatki, ime in priimek ter kraj bivanja, skupaj z vsemi fotografijami, ki bodo posnete ob prevzemu nagrade, objavijo v sklopu
oglaševalskih aktivnosti organizatorja.Zasebnost in varstvo podatkov.

Podatki, ki jih sodelujoči prostovoljno podajo organizatorju za potrebe izvedbe nagradne igre in marketinških dejavnosti Kleti Brda predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki bodo vodeni, uporabljeni, obdelani in hranjeni skladno s slovensko zakonodajo ter GDPR.

Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo s pravili nagradne igre, kar potrdijo s soglasjem na nagradnem kuponu ali e-mailu. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Pravila o sodelovanju v nagradni igri so od 4.4.2020. na voljo na spletni strani aleksejdolinsek.com, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

Nagrajenci bodo po zaključku nagradne igre objavljeni na spletnem naslovu
aleksejdolinsek.com. Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Ostale določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje sodelujočega s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igriz e-mailom sodelujoči pristane na vse pogoje nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev. Hkrati se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani aleksejdolinsek.com .

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na
organizatorja:

E-pošta: info@aleksejdolinsek.com
Telefon: 040468242
Organizator: ADVENTURE Aleksej Dolinšek s.p., Skrilje 36a, 5263 Dobravlje