Splošni pogoji in GDPR


Splošni pogoji in GDPR

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV


Upravljavec osebnih podatkov je podjetje ADVENTURE Aleksej Dolinšek usposabljanje na področju športa s.p., Skrilje 36a, 5263 Dobravlje (v nadaljevanju: upravljavec).


Upravljavec se zaveda pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas pomembne in razumemo njihovo skrb za zasebnost in zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe. 

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec bo osebne podatke obdeloval v skladu z naslednjimi nameni:
pošiljanje brezplačnih, periodičnih obvestil za namene neposrednega trženja, s prejemanjem elektronske pošte o aktivnosti oglasa (vpis, potek).

VRSTE OSEBNIH PODATKOV; KI SE ZBIRAJO
Upravljavec zbira naslednje osebne podatke:
-podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel na spletni strani aleksejdolinsek.com (ime, priimek, e-naslov).
-podatki o oddanih oglasih,
-podatki o pregledanih oglasih,
-podatki o IP naslovu uporabnika,
-podatki o času uporabe spletne strani aleksejdolinsek.com

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
Poleg podjetja ADVENTURE Aleksej Dolinšek s.p. kot upravljavca, osebne podatke v njenem imenu in za njen račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki upravljavcu nudijo podporne storitve in sicer tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter obdelovalci, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje svojih storitev.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam. Upravljavec bo osebne podatke posredoval pogodbenim obdelovalcem (točka Obdelovalci osebnih podatkov) ter v primeru suma kršitve splošnih pogojev tudi ostalim osebam (državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.
Upravljavec osebne podatke v nobenem primeru ne razkriva in ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

PRAVICE POSAMEZNIKA

S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.


Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu, kjer je privolitev podal – najdi-trenerja.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.


Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko kadarkoli odjavite. To storite tako, da nas kontaktirate na info@aleksejdolinsek.com

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih upravljavec osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.